សារខ្លីមួយម៉ាត់ពីស្ត្រីអ្នកដោះមីន កាន់តែធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តខ្លាំងចំពោះការពលីជីវិតរបស់អ្នកដោះមីនទាំងបី

~ សារខ្លីមួយម៉ាត់ពីស្ត្រីអ្នកដោះមីន កាន់តែធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តខ្លាំងចំពោះការពលីជីវិតរបស់អ្នកដោះមីនទាំងបី ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO សារខ្លីមួយម៉ាត់ពីស្ត្រីអ្នកដោះមីន កាន់តែធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តខ្លាំងចំពោះការពលីជីវិតរបស់អ្នកដោះមីនទាំងបី ~ ~ ~

បន្ទាន់ៗ 12 មករា 2022 បន្តប្រយ័ត្ន អ្នកឆ្លងថ្មី 14នាក់ អូមីក្រុង សរុបកើន 243 នាក់​ Covid in Cambodia

~ បន្ទាន់ៗ 12 មករា 2022 បន្តប្រយ័ត្ន អ្នកឆ្លងថ្មី 14នាក់ អូមីក្រុង សរុបកើន 243 នាក់ Covid in Cambodia ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO បន្ទាន់ៗ 12 មករា

អានរួច រំជួលចិត្តតាម!!ពូ ម៉ៅ គេងមិនលក់ ដាច់ចិត្តបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកនេះទាំងកណ្តាល់យប់រួបពោលពាក្យថា…

~ អានរួច រំជួលចិត្តតាម!!ពូ ម៉ៅ គេងមិនលក់ ដាច់ចិត្តបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកនេះទាំងកណ្តាល់យប់រួបពោលពាក្យថា… ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO អានរួច រំជួលចិត្តតាម!!ពូ ម៉ៅ គេងមិនលក់ ដាច់ចិត្តបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកនេះទាំងកណ្តាល់យប់រួបពោលពាក្យថា… ~ ~ ~

សូមអបអរសាទរ ! ស្ងាត់ៗ តារាសម្តែងជើងចាស់ អ្នក​នាង​ អម្ពរ ទេវី ទទួលបានសមាជិកថ្មីបាត់ គឺ..

~ សូមអបអរសាទរ ! ស្ងាត់ៗ តារាសម្តែងជើងចាស់ អ្នកនាង អម្ពរ ទេវី ទទួលបានសមាជិកថ្មីបាត់ គឺ.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO សូមអបអរសាទរ ! ស្ងាត់ៗ តារាសម្តែងជើងចាស់ អ្នកនាង អម្ពរ ទេវី ទទួលបានសមាជិកថ្មីបាត់

ឆ្នាំ2022គ្រួសារ ឌួង ឆាយ ឡើងស្រើតៗ អស់បំណុល ទិញឡានថ្មី បើកហាថ្មី /ហ្វាៗកាន់តែស្អាតក្រោយបែកនាយចឹម

~ ឆ្នាំ2022គ្រួសារ ឌួង ឆាយ ឡើងស្រើតៗ អស់បំណុល ទិញឡានថ្មី បើកហាថ្មី /ហ្វាៗកាន់តែស្អាតក្រោយបែកនាយចឹម ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ឆ្នាំ2022គ្រួសារ ឌួង ឆាយ ឡើងស្រើតៗ អស់បំណុល ទិញឡានថ្មី បើកហាថ្មី /ហ្វាៗកាន់តែស្អាតក្រោយបែកនាយចឹម ~

អបអរសាទរ ស្ងាត់​អ្នកនាង អម្ពរទេវី ទទួលបានសមាជិកថ្មី គឺចៅប្រុសដំបូង ឈ្មោះពិរោះណាស់​ Lionel G Phirun

~ អបអរសាទរ ស្ងាត់អ្នកនាង អម្ពរទេវី ទទួលបានសមាជិកថ្មី គឺចៅប្រុសដំបូង ឈ្មោះពិរោះណាស់ Lionel G Phirun ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO អបអរសាទរ ស្ងាត់អ្នកនាង អម្ពរទេវី ទទួលបានសមាជិកថ្មី គឺចៅប្រុសដំបូង ឈ្មោះពិរោះណាស់ Lionel G

ថៃធ្ងន់ក!! ឥឡូវថៃមកជួប រឿងអីវ៉ាន់សព្វមុខឡើងថ្លៃកប់ពពក…

~ ថៃធ្ងន់ក!! ឥឡូវថៃមកជួប រឿងអីវ៉ាន់សព្វមុខឡើងថ្លៃកប់ពពក… ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ថៃធ្ងន់ក!! ឥឡូវថៃមកជួប រឿងអីវ៉ាន់សព្វមុខឡើងថ្លៃកប់ពពក… ~ ~ ~

បើតាមមិនទាន់ អាចពិបាកយល់! ពេជ្រ សោភា បង្ហាញតម្រុយខ្លះលើរឿង ស្នេហាត្រីកោណ អ្នកថ្មី និង ឆឹម សក្កដា

~ បើតាមមិនទាន់ អាចពិបាកយល់! ពេជ្រ សោភា បង្ហាញតម្រុយខ្លះលើរឿង ស្នេហាត្រីកោណ អ្នកថ្មី និង ឆឹម សក្កដា ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO បើតាមមិនទាន់ អាចពិបាកយល់! ពេជ្រ សោភា បង្ហាញតម្រុយខ្លះលើរឿង ស្នេហាត្រីកោណ អ្នកថ្មី