ទីបំផុត អេដវីន វិលមកបង្ហាញ វត្តមាន លើហ្វេសប៊ុកសារជាថ្មី ហើយលោកក៏បាន….

~ ទីបំផុត អេដវីន វិលមកបង្ហាញ វត្តមាន លើហ្វេសប៊ុកសារជាថ្មី ហើយលោកក៏បាន…. ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ទីបំផុត អេដវីន វិលមកបង្ហាញ វត្តមាន លើហ្វេសប៊ុកសារជាថ្មី ហើយលោកក៏បាន…. ~ ~ ~

មានរឿងអី ស្ងាត់ៗ តារាចម្រៀង ហង្សមាស វី ឌីណែត ប្រកាសឈប់ច្រៀង ខណះ មិត្តរួមក្រុម ហៅថា លោកជំទាវ

~ មានរឿងអី ស្ងាត់ៗ តារាចម្រៀង ហង្សមាស វី ឌីណែត ប្រកាសឈប់ច្រៀង ខណះ មិត្តរួមក្រុម ហៅថា លោកជំទាវ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO មានរឿងអី ស្ងាត់ៗ តារាចម្រៀង ហង្សមាស វី ឌីណែត

ដំណឹងបន្ទាន់! រកឃើញគ្រូ និងសិស្ស៩នាក់ នៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រកើតកូវីដនិង សិស្សម្នាក់វិជ្ជមាន អូមីក្រុង

~ ដំណឹងបន្ទាន់! រកឃើញគ្រូ និងសិស្ស៩នាក់ នៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រកើតកូវីដនិង សិស្សម្នាក់វិជ្ជមាន អូមីក្រុង ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ដំណឹងបន្ទាន់! រកឃើញគ្រូ និងសិស្ស៩នាក់ នៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រកើតកូវីដនិង សិស្សម្នាក់វិជ្ជមាន អូមីក្រុង ~ ~ ~

កុំប្រហែស! ការពិតជា ក្មួយប្រុស គៀត សុវណ្ណឡាង ឆ្លងជំងឺ អូមីក្រុងទាំងក្មេងវ័យ នៅច្បារអំពៅ

~ កុំប្រហែស! ការពិតជា ក្មួយប្រុស គៀត សុវណ្ណឡាង ឆ្លងជំងឺ អូមីក្រុងទាំងក្មេងវ័យ នៅច្បារអំពៅ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO កុំប្រហែស! ការពិតជា ក្មួយប្រុស គៀត សុវណ្ណឡាង ឆ្លងជំងឺ អូមីក្រុងទាំងក្មេងវ័យ នៅច្បារអំពៅ ~

អាណិត​ណាស់ !កុមារាអាយុ6​ម្នាក់​ ​ឆ្លង​កូ​វី​ដ​បំប្លែង​ថ្មី​អូ​មី​ក្រុង​ ពី​ម្តាយនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ

~ អាណិតណាស់ !កុមារាអាយុ6ម្នាក់ ឆ្លងកូវីដបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ពីម្តាយនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO អាណិតណាស់ !កុមារាអាយុ6ម្នាក់ ឆ្លងកូវីដបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ពីម្តាយនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ ~ ~ ~

រំភើបជំនួស ! តាចេក មានសង្ឃឹមហើយ ដោយ ចែដាណា បានសម្រេចចិត្ត នឹងធ្វើរឿងមួយនេះជូនហើយ នោះគឺផ្តល់….

~ រំភើបជំនួស ! តាចេក មានសង្ឃឹមហើយ ដោយ ចែដាណា បានសម្រេចចិត្ត នឹងធ្វើរឿងមួយនេះជូនហើយ នោះគឺផ្តល់…. ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO រំភើបជំនួស ! តាចេក មានសង្ឃឹមហើយ ដោយ ចែដាណា បានសម្រេចចិត្ត នឹងធ្វើរឿងមួយនេះជូនហើយ

ក្តៅៗ ប្រកាសបន្ទាន់ រកឃើញ គ្រូ និង សិស្ស 9 នាក់ នៅសាលាមួយនេះ ឆ្លងកូវីដ មានទាំង អូមីក្រុង ទៀត

~ ក្តៅៗ ប្រកាសបន្ទាន់ រកឃើញ គ្រូ និង សិស្ស 9 នាក់ នៅសាលាមួយនេះ ឆ្លងកូវីដ មានទាំង អូមីក្រុង ទៀត ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ក្តៅៗ ប្រកាសបន្ទាន់ រកឃើញ គ្រូ

មិនជឿកុំប្រមាថ! ចែ ដាណា ដាច់ចិត្តទម្លាយរឿងចិនសែទស្សទាយជោគវាសនារបស់ខ្លួនតាំងពីក្មេងបែបនេះថា

~ មិនជឿកុំប្រមាថ! ចែ ដាណា ដាច់ចិត្តទម្លាយរឿងចិនសែទស្សទាយជោគវាសនារបស់ខ្លួនតាំងពីក្មេងបែបនេះថា ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO មិនជឿកុំប្រមាថ! ចែ ដាណា ដាច់ចិត្តទម្លាយរឿងចិនសែទស្សទាយជោគវាសនារបស់ខ្លួនតាំងពីក្មេងបែបនេះថា ~ ~ ~