បែកធ្លាយ! ខេមទៅដល់បារំាងភ្លាម ស្រាប់តែបង្ហោះរូបកូនតូច អមនិងសារបញ្ចាក់ច្បាស់ៗថា…

តារាចម្រៀងប្រុសសម្លេងស្អក លោក ខេម ក្រោយពីឈានជើងចូលសិល្បៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ គេសង្កេតឃើញតារា រូបនេះ កាន់តែមានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ បន្ទាប់ពីជោគជ័លើវិថីសិល្បៈមួយនេះ ~ ~ ~ ថ្មីៗនេះ លោកក៏បានបើក នៅមុខជំនួញថ្មីបន្ថែមបន្ទាប់បន្សំពីការងារជាតារាចម្រៀងផងដែរ។យ៉ាងណាមិញ លោក ខេម ជាតារាចម្រៀងមួយរូប ដែលមាន ភាពមមាញឹកខ្លាំង មិនថាច្រៀងក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុកនោះទេ ~ ~ ~ ដោយមួយរយៈមុន

មិនទាន់ចប់ទេ! សុខៗស្រាប់តែមកប៉ះសម្តីគ្នាម្តងទៀត លើកនេះលេងសុទ្ធតែថា…

មួយរយៈចុងក្រោយនេះចាប់ផ្តើមពីការយកតាំងតោមកកាប់ឡានហាក់ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏ពេញបន្តិចសង្គម។ ជាក់ស្តែងនៅមុននេះបន្តិចស្រាប់តែលោកសុវណ្ណ រិទ្ធី បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ះសម្តីគ្នា ជាមួយភរិយាសារជាថ្មី ~ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ~ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយម្នាក់ៗបោះសម្តីបែបនេះថា៖ «យល់អារម្មណ៍គេជេរប្រមាថហើយមែនទេភរិយាល្អរបស់បងអើយ??? បើអូនយល់ហើយ…ហេតុអ្វី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចូលចិត្តបង្កើតរឿងឲ្យគេជរប្រមាថបងខ្លាំងម្ល៉េះ?? ឬវាជារឿងសប្បាយចិត្តរបស់អូន និងក្រុមគ្រួសាររបស់អូន ពេលដែលឃើញគេជេរប្រមាថបង កន្លងមក??​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ~ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ~ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាប់បង បងចង់ប្រាប់អូនថា បងមិនដែលសប្បាយចិត្តទេ នៅពេលដែលឃើញគេប្រើពាក្យសម្តី មិនសមរម្យទៅលើអូន

អស់ឆ្ងល់! ក្រោយធ្លាយរូបស្និតស្នាល និងនារីម្នាក់ ស្រាប់តែពេលនេះដឹងហលយ នារីម្នាក់នោះត្រូវជា…

ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថា ជុំវិញរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកពេញបណ្តាញសង្គមកាលពីយប់ថ្ងៃទី០៨ ខែ​កកដ្កា ឆ្នាំ២០២១ លោកសុវណ្ណ រិទ្ធី និងភរិយាបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាបែកផ្សែងរហូតឈានដល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភរិយារបស់ លោកសុវណ្ណ រិទ្ធី កាន់កាំ បិ ត កា ប់រថយន្ត ~ ~ ដែលចតចោលមុខផ្ទះ បណ្តាលឲ្យខូចខា​ តយ៉ាងដំណំផងនោះ។ដោយហេតុផលថា ឃើញស្បែកជើងស្រី នៅក្នុងឡាន រួចប្រពន្ធទាមទារ បើកសោឡាន យកតែប្តីមិនអោយ ទេ

ប្រុងប្រយ័ត្ន!! បងប្រុសម្នាក់សង្ស័ យក៍ធ្វើតេស្តរហ័សខ្លួនឯង ហើយសំរេចចិត្តព្យាបាលខ្លួនឯង ហើយក៍តេស្តជាថ្មី អ វិជ្ជមា ន ហើយក៍ទៅលេងម្តាយ ស្រាប់តែ…

បើតាមគណនីផេក េះ បានបង្ហោះថា “[ អ្វីដែលគួរឲបារម្ភ រឿងតេស្តរហ័សកូវី-ត១៩ ] បងប្រុសម្នាក់គាត់មានអាការក្អក និងឈឺករយៈពេល ៣ថ្ងៃ គាត់ក៏សំរេចចិត្តទិញតេស្តរហ័ស ដើម្បីតេស្តមើល លទ្ធផលវិ-ជ្ជមា-ន(+) គាត់ក៏សំរេចព្យាបាលខ្លួនឯងនៅផ្ទះ ~ ~ ៥ថ្ងៃក្រោយ អាការគាត់ក៏បានធូរស្រាល គាត់ក៏ធ្វើតេស្តម្តងទៀត លទ្ធផល (-) ស្អែកឡើងមិនអស់ចិត្តគាត់ក៏តេស្តម្តងទៀត ដោយរុកជ្រៅជាងមុន លទ្ធផល (-)

ឃើញអ្នកគាំទ្រមួយចំនួន ថាបទថី្មរបស់លោកសម្លេងម៉ាញ៉េកពេក ស្រាប់តែ លោក ខេមរៈ សេរីមន្ត តបវិញយ៉ាងគួរឲ្យស្រលាញ់ថា …

លោក ខេមរៈ សេរីមន្ត ដែលជាតារាចម្រៀងប្រុសរបស់ផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស នៅតែរក្សាភាពល្បីល្បាញបាន ទោះបីជាទីផ្សារតន្រ្តីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក៏ដោយក្តី។ ~ ~ មួយរយៈចុងក្រោយនេះ គេបានឃើញលោកចេញនូវបទចម្រៀងថ្មីៗដ៏ពីរោះ ដែលតែងតែបម្រើដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រ។​​ក្នុងនោះដែរ បទចម្រៀងរបស់​លោកមួយបទដែលមានចំណងជើងថា «ហីៗ» និង «នឹកបងខ្លះទេ» ~ ~ ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីមហាជន។ ចម្រៀងមួយបទនេះបានច្រៀងឡើងដោយបញ្ជូលនូវអារម្មណ៍ និងទឹកដមសម្លេង ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងខូចចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួន៕ ~ ~ ទោះបីជាយ៉ាងកី្ត សម្លេងមួយ

ម្តងនេះកាន់តែច្បាស់​ ព្រះសង្ឃថៃ មានសង្ឃដីកាថា «នឹងយកប្រាសាទអង្គរវត្ត និងអង្គរធំ ដាក់នៅក្នុងទឹកដីថៃ» (មានវីដេអូ)

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ផ្ទុះរឿងរ៉ាវប្រទេសថៃ លួចចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តយកគំរូតាមខ្មែរ ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសកលដោយអង្គការយូណេស្កូ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំង ពីសំណាក់មហាជន ~ ~ ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ប្រកាសសុំឱ្យថៃ ធ្វើការបកស្រាយ និងបញ្ឈប់ការសាងសង់ចម្លងបែបនេះ។ក្នុងនោះដែរ ក្រសួងវប្បធម៍ និង វិចិត្រសិល្បៈ ក៏បានធ្វើអន្តរគមន៍ ដោយបានទាក់ទងទៅខាងភាគីថៃ ~ ~ ធ្វើការបកស្រាយ ហើយចម្លើយពីភាគីថៃនោះ គឺថៃបានអះអាងថា គេមិនបានកសាងចម្លងប្រាសាទខ្មែរនោះទេ។កាលពីពេលថ្មីៗនេះ

បែកធ្លាយទិដ្ឋភាពចែកទ្រព្យគ្នា ហើយប្តីយកខោអាវចេញពីផ្ទះ ចំណែកចែ កា បានត្រឹមពោលពាក្យយ៉ាងកំសត់ថា…(មានវីដេអូ)

ជុំវិញរឿងរ៉ាវប្តីចែ កា មានស្រីមិនត្រឹមតែមួយលើកទេ ដោយកាលមុនផ្ទុះមួយលើកហើយផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គម ក្រោយមកដោយសារតែមានចិត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាណិតអាសូរកូន ~ ~ ~ ក៏សម្រេចថាលើកលែងទោសអោយ ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីនេះស្រាប់តែមានទៀត បែកធ្លាយវិដេអូចែកទ្រព្យសម្បត្តិគ្នា ខណៈដែលប្តីក៏បានមក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យកខោអាវ ចេញពីផ្ទះ ជាពិសេសនោះចែកា បាននិយាយថា ចែកទ្រព្យគ្នា ~ ~ ~ ខ្ងុំគិតច្បាស់ហើយ ខ្ញុំ សុំតែកូនខ្ញុំ ទេ Nun Chan

ក្រោយប្រកាសចេញពីសិល្បៈក្ដែងៗហើយមហាជនរិះគន់ខ្លាំង ស្រាប់តែ ខ្ញុង យ៉ាងកំសត់បែបនេះថា …

ប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថា កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គម បន្ទាន់ពីនៅសុខៗស្រាប់តែ តារាកំប្លែងល្បីឈ្មោះ នាងខ្ញុង បានចេញមកឡាយក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនក្ដែងៗថា នាងនឹងចេញពីសិល្បៈ ព្រមទាំងចោទជាសំណួរទៅកាន់មហាជនវិញថា ~ ~ ~ ប្រសិនបើនាង ចេញពីសិល្បៈតើមហាជនអាចស្រឡាញ់នាងដូចដើមទេ? ជុំវិញបញ្ហាដែលនាង ខ្ញុង និយាយថាខ្លួនចេញពីសិល្បៈនេះ បានធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រមានការការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង ទោះបីជាពួកគេទទូចសួរប៉ុណ្ណាក៏តារាកំប្លែងនាង ខ្ញុង មិនព្រមនិយាយបកស្រាយឱ្យច្បាស់លាស់ទេ ដែលរឿងនេះដែរ បានធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនសោកស្តាយយ៉ាងខ្លាំង ~ ~

ព្រោះតែក្រពះ! លោកតាវ័យជិត ៨០ ឆ្នាំ នៅស៊ូអង្គុយដល់យប់ៗ រកម៉ូយថ្លឹងគីឡូ

ថ្មីៗនេះ មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម នាំគ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នូវរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក ដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរបសលោកតាវ័យចំណាស់មួយរូប ដែលមានអាយុជិត ៨០ ឆ្នាំទៅហើយ បែរជាពុំមានសំណាងសម្រាកសោយសុខ ~ ~ ~ មកអង្គុយហាលខ្យល់ហាលភ្លៀង ជាមួយជញ្ជីងមួយគ្រឿង ដើម្បីរកកម្រៃខ្លះគ្រាន់បានចិញ្ចឹមក្រពះ បន្តដំណើរជីវិតទៅមុខទៀត ធ្វើឱ្យមហាជនឃើញហើយ ស្រណោះសឹងទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមរយៈគណនីយុវជនមួយរូប ដែលមានឈ្មោះថា Pek Reak បានបង្ហោះរូបភាព និង បញ្ជាក់បន្ថែមឱ្យដឹងថា ~

មិនសូវស្រួលខ្លួន ស.ង្ស័យ នាយ ពាក់មី ក៍សំរេចចិត្តតេស្ត ស្រាប់តែលទ្ធផលបង្ហាញថា…

តារាកំប្លែង នាយ ពាក់មី បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីកម្មករសំណង់ មកធ្វើជាតារាកំប្លែង ប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN​ រយៈពេល អស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយ ដោយក្នុងនោះជីវភាពរបស់លោកនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំង ~ ~ ~ មានជីវភាពប្រសើរ ហើយមុខ ជំនួញផ្សេងៗទៀតក៏ចាប់ផ្តើមរីកចំរើនផងដែរ ជាពិសេសនោះក្នុងវិស័យសិល្បះនាយ បានដឹកនំា សំដែងរឿងជាច្រើនដែលទទួល បានការគំាទ្រខ្ពស់ពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរនោះ ~ ~ ~ លើសពីនេះទៅទៀត នាយ