ទឹកចិត្តម្តាយ!ក្រោយឃើញកូនប្រុសធ្វើទង្វើរនេះដល់ប៉ូលិស ស្រាប់តែម្តាយចេញមុខសុំ​ទោ​សជំនួសទំាងទឹ​កភ្នែ​ក

~ ទឹកចិត្តម្តាយ!ក្រោយឃើញកូនប្រុសធ្វើទង្វើរនេះដល់ប៉ូលិស ស្រាប់តែម្តាយចេញមុខសុំទោសជំនួសទំាងទឹកភ្នែក ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ទឹកចិត្តម្តាយ!ក្រោយឃើញកូនប្រុសធ្វើទង្វើរនេះដល់ប៉ូលិស ស្រាប់តែម្តាយចេញមុខសុំទោសជំនួសទំាងទឹកភ្នែក ~ ~ ~

ម៉ែរួយ ដាក់ចំៗ មនុស្សស្រីចេះរកលុយ មានអំនួត ចុងក្រោយនៅម្នាក់ឯង

~ ម៉ែរួយ ដាក់ចំៗ មនុស្សស្រីចេះរកលុយ មានអំនួត ចុងក្រោយនៅម្នាក់ឯង ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ម៉ែរួយ ដាក់ចំៗ មនុស្សស្រីចេះរកលុយ មានអំនួត ចុងក្រោយនៅម្នាក់ឯង ~ ~ ~

ញាក់សាច់!Admin ជីងចក់ និងភរិយា ចុះកុងត្រាការងារជាមួយ ចែដាណា ទទួលបានសុទ្ធតែដុល្លារទំាងដុំៗចឹងហ្មង

~ ញាក់សាច់!Admin ជីងចក់ និងភរិយា ចុះកុងត្រាការងារជាមួយ ចែដាណា ទទួលបានសុទ្ធតែដុល្លារទំាងដុំៗចឹងហ្មង ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ញាក់សាច់!Admin ជីងចក់ និងភរិយា ចុះកុងត្រាការងារជាមួយ ចែដាណា ទទួលបានសុទ្ធតែដុល្លារទំាងដុំៗចឹងហ្មង ~ ~ ~

ទីបំផុត!បុរសម្នាក់ជើងខ្លាំង ​ត្រូវបានសមត្ថកិច្ច​ក្របួចបានហើយ និងកំពុងកសាងទៅតុលាការ

~ ទីបំផុត!បុរសម្នាក់ជើងខ្លាំង ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្របួចបានហើយ និងកំពុងកសាងទៅតុលាការ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ទីបំផុត!បុរសម្នាក់ជើងខ្លាំង ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្របួចបានហើយ និងកំពុងកសាងទៅតុលាការ ~ ~ ~

សូមឲសម្ដេច ជួយដោះស្រាយ មេភូមិ​មេឃុំ​ រួមគំនិត​ជាមួយ​តាអាចារ្យ​ ដេញចៅអធិកាវត្តចេញពីវត្ត

~ សូមឲសម្ដេច ជួយដោះស្រាយ មេភូមិមេឃុំ រួមគំនិតជាមួយតាអាចារ្យ ដេញចៅអធិកាវត្តចេញពីវត្ត ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO សូមឲសម្ដេច ជួយដោះស្រាយ មេភូមិមេឃុំ រួមគំនិតជាមួយតាអាចារ្យ ដេញចៅអធិកាវត្តចេញពីវត្ត ~ ~ ~

ថាមែនៗ នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ នេ​ត សា​វឿ​ន បញ្ជា​ឲ្យ​ចាប់​វា យ​ ខ្នោះ ​យុវជន​ជើងខ្លាំង​ទៅ​តុលាការ ហើយ

~ ថាមែនៗ នាយឧត្តមសេនីយ៍ នេត សាវឿន បញ្ជាឲ្យចាប់វា យ ខ្នោះ យុវជនជើងខ្លាំងទៅតុលាការ ហើយ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ថាមែនៗ នាយឧត្តមសេនីយ៍ នេត សាវឿន បញ្ជាឲ្យចាប់វា យ ខ្នោះ យុវជនជើងខ្លាំងទៅតុលាការ

ទើបរៀបការប្រពន្ធបានជាង ២ ខែ ពេលនេះ អ៊ីណូ ត្រៀមខ្លួនក្លាយជាប៉ាប៉ាគេហើយ…

~ ទើបរៀបការប្រពន្ធបានជាង ២ ខែ ពេលនេះ អ៊ីណូ ត្រៀមខ្លួនក្លាយជាប៉ាប៉ាគេហើយ… ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ទើបរៀបការប្រពន្ធបានជាង ២ ខែ ពេលនេះ អ៊ីណូ ត្រៀមខ្លួនក្លាយជាប៉ាប៉ាគេហើយ… ~ ~ ~

ស្ទើរក្អួតឈាម ដូនជី​បន្លំ​បួស​ភិក្ខុនី​​ក្នុង​វត្ត​ជាង​១០​​ឆ្នាំ​​ ទើប​​បែកការណ៍ផ្អើលមួយវត្ត

~ ស្ទើរក្អួតឈាម ដូនជីបន្លំបួសភិក្ខុនីក្នុងវត្តជាង១០ឆ្នាំ ទើបបែកការណ៍ផ្អើលមួយវត្ត ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ស្ទើរក្អួតឈាម ដូនជីបន្លំបួសភិក្ខុនីក្នុងវត្តជាង១០ឆ្នាំ ទើបបែកការណ៍ផ្អើលមួយវត្ត ~ ~ ~