អុញនោះ! ឆ្លងខ្លាំងណាស់! នៅទីតាំងតែមួយរថយន្តពេទ្យចំនួន២គ្រឿង ចូលដឹកអ្នកផ្ទុ កកូ វី ដ១៩ ជាងដបនាក់

បើតាមគណនីផេក សាលាសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ បានបង្ហោះថា “នៅទីតាំងតែមួយរថយន្តពេទ្យចំនួន២គ្រឿង ចូលដឹកអ្នកផ្ទុ-កកូ-វី-ដ១៩ សរុបចំនួន១៤នាក់ នៅរសៀលនាថ្ងៃទី២៦ ខែមេសាឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតនៅតំបន់រាំងខ្ទប់ តំបន់ក្រហម សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ។”៕

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *