ក្តៅៗ! ដើម្បីទប់ស្កា ត់ការឆ្ លងរាលដាលជំ ងឺ កូ វី ដ សាលារាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តដាក់ចេញបន្តវិធានការរដ្ឋបាលនៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត

ប្រិយមិត្តដឹងហើយថា សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានប្រកាសផ្អាកការធ្វើចរាចណ៍ជាបណ្តោះអាសន្ន និងលក់ភេសជ្ជ អាហារគ្រប់ប្រទេសរយ់ពេល២សប្បតាហ៍ ដើម្បីចូលរួមមទប់ស្កា ត់ការឆ្ លងរីករាលដា លកាន់តែខ្លាំង ដោយឡែក បើតាមគណនីផេក PNN News បានបង្ហោះថា “សាលារាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តដាក់ចេញបន្តវិធានការបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត”។ ចង់ជ្រាប់ច្បាស់​សូមទស្សនាខាងក្រោម៖

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *