មិនមែនពួកគាត់ កាន់កាតាបឡើងឡានទៅរៀនទេ តែឡើងឡានពេទ្យ ទៅជាមួយម្តាយជាស្រ្តីមេម៉ាយ ក្រោយរកឃើញកូ វី ដ! អ និ ច្ចាណាស់លោកអើយម្នាក់អាយុ៣ឆ្នាំ និងម្នាក់ទៀតជាង៥ឆ្នាំ!

បើតាមគណនីផេក Sorn Sopheak-ស៊ន សុភក្រ្ត បានបង្ហោះថា “មិនមែនពួកគាត់ កាន់កាតាបឡើងឡានទៅរៀនទេ តែឡើងឡានពេទ្យ ទៅជាមួយម្តាយជាស្រ្តីមេម៉ាយ ក្រោយរកឃើញកូ-វី-ដ! អនិច្ចាណាស់លោកអើយម្នាក់អាយុ៣ឆ្នាំ និងម្នាក់ទៀតជាង៥ឆ្នាំ!
នៅអូរបែកក្អម សែនសុខ! សូមជូនពរបងស្រី ឆាប់ជាសះស្បើយ និងសូមអោយពលរដ្ឋយើងចូលរួមជាដាច់ខាត កុំមើលស្រាលកូ-វី-ដអោយសោះ! រាត្រីសួស្តី!”៕

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *