អ្នកណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះ! ថ្ងៃនេះ លោក សុវណ្ណរិទ្ធី រំភើបស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក ដោយសារតែ….

ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់ហើយ លោក លោក សុវណ្ណរិទ្ធី ដែលជាអ្នកយកពត៌មានដ៍ល្បីមួួរូប ហើយក៍ក៍ជាបុគ្គលមួួរូបដែលតែងតែចូលរួមការងារសង្គមផ្សេងៗ។

~

~

ដោយឡែក បើងាកមកមើលរឿងគ្រួសារគាត់វិញ ប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានដឹងហើយ យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះ ស្រាប់តែលោកបានបង្ហោះលើបណញតាញសង្គមថា “ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំរំភើបរហូតស្រក់ទឹកភ្នែក ពេលបានជួបម្ចាស់ជីវិតកែវភ្នែកទាំងគូររបស់ខ្ញុំ”៕

~

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *