ដំណឹងល្អ!! សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ចំនួន…

ប្រិយមិត្តដឹងហើយថា វ៉ាក់សាំងរបស់អាមេរិកមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះ Johnson & Johnson ដែលជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងចាក់តែមួយដុសប៉ុណ្នោះ

~

~

ដោយឡែក ថ្មីៗនេះ អាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយនូវវ៉ាក់សាំងនេះ មកកម្ពុជាយើងចំនួនជាងមួយលានដុស តាមរយ់យន្តការ Covax របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។

~

~

បើតាមគណនីផេក USAID Cambodia បានបង្ហោះថា “សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ចំនួនជាងមួយលានដូស ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។ យើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា យន្តការ COVAX អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងអង្គការ UNICEF ដើម្បីបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទាំង​នោះមកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ​នេះ។

~

~

The United States is donating more than 1 million Johnson & Johnson vaccine doses to the people of Cambodia. We are working closely with the Royal Government of Cambodia, #COVAX, the World Health Organization (WHO), and UNICEF Cambodia to deliver those doses very soon.”៕

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *