ល្អហួស ចូលហាត់ដើតម៉ូតថ្ងៃដំបូង កក្រើកដល់ហ្វេនៗបាត់ ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នា ចូល comment ព្រាតថា

~ ល្អហួស ចូលហាត់ដើតម៉ូតថ្ងៃដំបូង កក្រើកដល់ហ្វេនៗបាត់ ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នា ចូល comment ព្រាតថា ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ល្អហួស ចូលហាត់ដើតម៉ូតថ្ងៃដំបូង កក្រើកដល់ហ្វេនៗបាត់ ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នា ចូល comment ព្រាតថា ~ ~ ~

ព្រោះតែស្នេហា នារីម្នាក់សម្រេចចិត្ត​ ធ្វើរឿងនេះព្រោះ…!

~ ព្រោះតែស្នេហា នារីម្នាក់សម្រេចចិត្ត ធ្វើរឿងនេះព្រោះ…! ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ព្រោះតែស្នេហា នារីម្នាក់សម្រេចចិត្ត ធ្វើរឿងនេះព្រោះ…! ~ ~ ~

មកស្រាប់សំដី លោកមេភូមិ នឹងចៅអធិការវត្ត សូមឱ្យសម្ដេចជួយដោះស្រាយ

~ មកស្រាប់សំដី លោកមេភូមិ នឹងចៅអធិការវត្ត សូមឱ្យសម្ដេចជួយដោះស្រាយ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO មកស្រាប់សំដី លោកមេភូមិ នឹងចៅអធិការវត្ត សូមឱ្យសម្ដេចជួយដោះស្រាយ ~ ~ ~

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!អង្គការសុខភាពមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង លឿនណាស់

~ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!អង្គការសុខភាពមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង លឿនណាស់ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!អង្គការសុខភាពមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង លឿនណាស់ ~ ~ ~

ដឹកភ្ញៀវស្រីស្អាត់ម្នាក់ ដល់ផ្ទះដក់លុយអេាយ២០០ដូល្លារ ហើយ….

~ ដឹកភ្ញៀវស្រីស្អាត់ម្នាក់ ដល់ផ្ទះដក់លុយអេាយ២០០ដូល្លារ ហើយ…. ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ដឹកភ្ញៀវស្រីស្អាត់ម្នាក់ ដល់ផ្ទះដក់លុយអេាយ២០០ដូល្លារ ហើយ…. ~ ~ ~

អាជី តាមរករឿងដល់ទីបញ្ចប់​ គ្រូពេទ្យគ្នានទំនួលខុសត្រូវ

~ អាជី តាមរករឿងដល់ទីបញ្ចប់ គ្រូពេទ្យគ្នានទំនួលខុសត្រូវ ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO អាជី តាមរករឿងដល់ទីបញ្ចប់ គ្រូពេទ្យគ្នានទំនួលខុសត្រូវ ~ ~ ~

មិនទាន់ដឹងអីផង ស្រីអ៊ីត ទទួលបានកាដូ មួយនេះពីអនាគតក្មួយប្រសារបាត់…

~ មិនទាន់ដឹងអីផង ស្រីអ៊ីត ទទួលបានកាដូ មួយនេះពីអនាគតក្មួយប្រសារបាត់… ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO មិនទាន់ដឹងអីផង ស្រីអ៊ីត ទទួលបានកាដូ មួយនេះពីអនាគតក្មួយប្រសារបាត់… ~ ~ ~

ផ្ទុះជជែកវែកញែកបែកខ្ទិះ!ករណីដូនជី កិបកែងលុយវត្តនិងយកជំពាមបា,.ញ់ស្វាកាប់ដើមឈើ តាមពិតមកពីមូលហេតុនេះ…

~ ផ្ទុះជជែកវែកញែកបែកខ្ទិះ!ករណីដូនជី កិបកែងលុយវត្តនិងយកជំពាមបា,.ញ់ស្វាកាប់ដើមឈើ តាមពិតមកពីមូលហេតុនេះ… ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO ផ្ទុះជជែកវែកញែកបែកខ្ទិះ!ករណីដូនជី កិបកែងលុយវត្តនិងយកជំពាមបា,.ញ់ស្វាកាប់ដើមឈើ តាមពិតមកពីមូលហេតុនេះ… ~ ~ ~

really pity him/អាណិតណស់!ប្តីរៀបរាប់ទាំង ទឹកភ្នែក បាត់បង់មនុស្សជាទីស្រលាញ់បំផុតម្តងទាំងពីរ ដោយសារតែ…

~ really pity him/អាណិតណស់!ប្តីរៀបរាប់ទាំង ទឹកភ្នែក បាត់បង់មនុស្សជាទីស្រលាញ់បំផុតម្តងទាំងពីរ ដោយសារតែ… ~ ~ ~ ~ ~ ~ VDO really pity him/អាណិតណស់!ប្តីរៀបរាប់ទាំង ទឹកភ្នែក បាត់បង់មនុស្សជាទីស្រលាញ់បំផុតម្តងទាំងពីរ ដោយសារតែ… ~ ~ ~

1 2 3 445